Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

040 Eindhoven Maatschappij - Het Bestuurlijk Interventie Team (BITE) van gemeente Eindhoven voerde woensdag 17 oktober een integrale controle uit bij een aantal panden in Gestel, Strijp, Tongelre en Woensel. Het team stuitte op meerdere overtredingen.

De controle vond plaats na klachten van omwonenden en eigen onderzoek. Er werd vooral gecontroleerd op brandveiligheid, technische installaties, bouwkundige staat, bewoning, vergunningen en uitkeringen.

In drie panden zijn meerdere serieuze overtredingen geconstateerd, zoals: illegale bewoning, overtredingen wat betreft brandveiligheid, ernstige vervuiling met zorgvraag en het ontbreken van de juiste vergunningen. In een woning werd de ketel direct afgesloten, omdat de afvoer niet op orde was en er al langere tijd geen onderhoud had plaatsgevonden.

Voor twee personen wordt passende zorg ingezet, te weten: hulp bij een ernstige vervuilde woonomgeving en het aanvragen van de juiste uitkeringen. In zes gevallen was sprake van onjuiste gegevens wat betreft de gemeentelijke basisadministratie. Deze personen worden in onderzoek gezet, een van hen is ter plaatse ingeschreven.

Van alle panden worden de eigenaren aangeschreven en gesommeerd de juiste maatregelen te treffen. Dit varieert van het brandveilig maken van de woning tot het op orde brengen van de technische installatie of tot het beëindigen van de bewoning.

Hercontrole toont succesvolle aanpak
Op één adres werd woensdag een hercontrole uitgevoerd. BITE constateerde hier eerder diverse overtredingen waarop de eigenaar is aangeschreven. Het betrof onder meer het ontbreken of adequaat beheren en onderhouden van rookmelders en brandblussers. Daarnaast werden de vluchtroutes belemmerd en was de brandveiligheid niet op orde - onder meer vanwege doorgeluste kabels. Tijdens de hercontrole bleken alle overtredingen verholpen te zijn.

Aanpak ondermijning en woonoverlast 
In het BITE-team werkt de gemeente samen met onder andere politie, OM en de Belastingdienst. In de verschillende controles concentreren zij zich op regelgeving zoals de Huisvestingswet, het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Bij geconstateerde overtredingen wordt gehandhaafd en samen gezocht naar oplossingen. Doordat de samenwerkende overheidsdiensten informatie delen, kunnen overtredingen worden voorkomen of adequaat worden aangepakt. Zowel strafrechtelijk, fiscaal en bestuurlijk.

Reizen & Vakanties

 

Vitamines & Supplementen & Gewicht

Politiek & Maatschappij