Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

040 Valkenswaard Politiek -  Voor de gemeente Valkenswaard staan ook in de komende periode sociale cohesie, innovatie en leisure bovenaan.

Dat blijkt uit het collegeprogramma dat het college van B&W heeft vastgesteld. Wethouder Theo Geldens (financiën): “De ambities van de gemeente Valkenswaard zijn groot, maar de financiële middelen beperkt. Het collegeprogramma kiest daarbij voor een heldere prioritering. Voorrang hebben zaken die onze sociale cohesie, innovatie en leisure in Valkenswaard versterken.”

Op 28 juni 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het hoofdlijnenakkoord ‘’Koersvast en vernieuwend 2018-2022”. Dit is verwerkt in een collegeprogramma dat de basis vormt voor de jaarlijkse nota kaders en de begroting. Met het collegeprogramma geeft het college een opdracht aan de ambtelijke organisatie.

Doelen voor Valkenswaard

Met het collegeprogramma 2018-2022 staat de ambitie van Valkenswaard centraal: het realiseren van de Toekomstvisie 2030. In het collegeprogramma staan achtenveertig doelstellingen geformuleerd die jaarlijks terugkomen in de nota kaders en de begroting. Het college geeft daarbij antwoord op drie vragen: ‘wat willen we bereiken’, ‘wat gaan we daarvoor doen’ en ‘wat mag het kosten’.

Toekomstvisie

Met het kiezen voor sociale cohesie (van onze dorpen), (aandacht voor) innovatie en leisure (vrijetijdseconomie), kiezen we voor onze Toekomstvisie. Daarmee versterken we de kracht van Valkenswaard en bieden we een antwoord op nieuwe ontwikkelingen. Dit in het belang van huidige én toekomstige inwoners, instellingen en bedrijven van Valkenswaard waarvoor wij ons dagelijks inzetten. Onze gemeente is een mooie plek voor inwoners en bezoekers, zeker voor jongeren en jonge gezinnen.

De komende periode gaat de ambtelijke organisatie aan de slag om de ambities van het college te vertalen in de eerste nota kaders die onder het huidige college wordt gepresteerd. Daarbij is oog voor de financiële positie van de gemeente Valkenswaard en wordt duidelijk gemaakt op welke manier en in welk tempo alle ambities de komende jaren worden ingevuld.